Chính Sách Bồi Thường

banner quảng cáo

“Cũng như các đơn vị, công ty vận chuyển hàng hóa bắc nam khác, công ty Vận Tải Miền Nam cũng có những chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ”

Cam kết đền bù, bồi thường của Vận Tải Miền Nam

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của chúng tôi, chính sách bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc sẽ được công ty thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Các chính sách này được công bố rõ trong mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Vận Tải Miền Nam để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt.

Theo chính sách bồi thường, chúng tôi sẽ chấp nhận đền bù trong những trường hợp sau:

  • Thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển
  • Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi của Vận Tải Miền Nam
  • Tùy theo cấp độ và tính chất của từng trường hợp cụ thể mà công ty chúng tôi sẽ áp dụng mức bồi thường hợp lý theo quy định, đến khi cùng đạt được sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên.

Vận Tải Miền Nam không chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn cước trong các trường hợp

  • Đối với các mặt hàng sau khi đã kí nhận đầy đủ và đảm bảo tình trạng hàng hóa tại thời điểm nhận, VT Miền Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì khiếu nại phát sinh vào thời điểm này.
  • Đã được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng dịch vụ và người sử dụng không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
  • Hàng hóa chứa các vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại hoặc do đặc tính tự nhiên
  • Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng hàng hóa phát chậm gây nên.
  • Không phát được do lỗi của người gửi.
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật: động đất, chiến sự, bão lụt,…
  • Khiếu nại quá thời hạn quy định.

 

 

Call Now